Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Tło bannera

Zasady zamawiania i świadczenia usług

Przyjazd
06 lut ‘23
Wyjazd
07 lut ‘23

Regulamin hotelowy Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Sprzedawcą usług oraz właścicielem strony www.uroczysko7stawow.pl jest firma:

Uroczysko Siedmiu Stawów Sp. z o.o.
Al. Lotników 12
02-668 Warszawa
NIP: 5213880370 REGON: 384701191
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000810542, Kapitał zakładowy: 5.000 zł


Warunki potwierdzenia rezerwacji oferty tylko z noclegami
Potwierdzeniem rezerwacji oferty tylko noclegów w Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel&Spa by L’Occitane jest wpłata równowartości pierwszej doby w terminie 3 dni od momentu przyjęcia rezerwacji wstępnej, płatność pozostałych kosztów na miejscu w Hotelu.
Płatności można dokonać:
a)    w Recepcji gotówką;
b)    kartą kredytową – w takim przypadku prosimy o przekazanie wypełnionego formularza lub podanie danych z karty telefonicznie w celu dokonania jej obciążenia lub preautoyzacji;
c)    przelewem na rzecz.
 
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer rezerwacji.
W przypadku gdy faktura zaliczkowa ma być wystawiona na osobę lub firmę inną niż wpłacający prosimy o przesłanie danych do wystawienia faktury zaliczkowej.
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu.
 
 
Warunki potwierdzenia rezerwacji pakietów
Potwierdzeniem rezerwacji oferty pakietowej w Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel&Spa by L’Occitane jest wpłata 100% wartości pakietu w terminie 3 dni od momentu przyjęcia rezerwacji wstępnej, płatność pozostałych kosztów na miejscu w Hotelu. 
Płatności można dokonać:
a)    w Recepcji gotówką;
b)    kartą kredytową – w takim przypadku prosimy o przekazania wypełnionego formularza lub podanie danych z karty telefonicznie w celu dokonania jej obciążenia lub preautoyzacji.
c)    przelewem
d)   elektronicznym przelewem bankowym Przelewy24
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer rezerwacji.
W przypadku gdy faktura zaliczkowa ma być wystawiona na osobę lub firmę inną niż wpłacający prosimy o przesłanie danych do wystawienia faktury zaliczkowej.
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu.
 
Warunki anulacji rezerwacji dla standardowych pobytów hotelowych i pakietowych
W przypadku anulacji usług noclegowych, o ile nie zostało to inaczej określone w warunkach oferty lub warunkach rezerwacji, Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa należnością z tytułu zwrotu przez Hotel poniesionych kosztów i nakładów oraz strat związanych z niewykorzystanym zgodnie z rezerwacją pokojem hotelowym według następujących zasad:
a)    Anulacja rezerwacji noclegów – standardowy pobyt hotelowy:
·         do 7 dni przed planowanym przyjazdem – anulacja bezkosztowa
·         poniżej 7 dni przed planowanym przyjazdem – płatność 100% ceny cennikowej pierwszej doby
b)    Anulacja rezerwacji dla pobytu pakietowego:
·         do 14 dni przed planowanym przyjazdem – anulacja bezkosztowa
·         anulacja rezerwacji poniżej 14 dni przed planowanym przyjazdem – 100 % ceny cennikowej za cały okres objęty rezerwacją
W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, Gość hotelowy zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w Hotelu do dnia rezygnacji i 90% ceny pobytu przypadającej po dacie rezygnacji tytułem zwrotu poniesionych przez Hotel kosztów i nakładów oraz strat związanych z niewykorzystanym zgodnie z rezerwacją pokojem hotelowym.
 
Warunki dla rezerwacji dla ofert specjalnych i bezzwrotnych (NONREFUNDABLE)
W przypadku dokonywania rezerwacji i płatności na warunkach ofert specjalnych oraz bezzwrotnych (Nonrefundable) brak jest możliwości anulacji rezerwacji oraz zmian terminu pobytu.

Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.
2. Hotel ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad. 
3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa:
a) pisemnie na adres do doręczeń Hotelu, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu; 
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej 
4. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Hotel. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
5. Hotel ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Hotel udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij