EKO

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel pomyślany został jako ekskluzywne, a jednocześnie ekologiczne miejsce wypoczynku i regeneracji sił dla wymagających Gości.

Hotel wraz całym otoczeniem położony jest na obszarze objętym ochroną przyrody w ramach unijnego programu Natura 2000. Celem tego programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Na terenie wokół Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel za szczególnie cenne w szacie roślinnej uznano pasma łęgów wiązowo-jesionowych i olszowo-jesionowych w dolinach cieków i wokół stawów z drzewami o wymiarach pomnikowych. Wyróżnia go fauna motyli z szlaczkoniem szafrańcem. Obszar ten jest ważny dla ochrony dwóch gatunków nietoperzy, a spośród innych ssaków jest też miejscem licznego występowania popielicy. Główne walory ornitologiczne obszaru to bogaty zespół ptaków leśnych, a  także kilku wodnych, uznawanych za rzadkie i zagrożone.

Przystępując zatem do renowacji oraz adaptacji zamku do nowych funkcji priorytetem stało się maksymalne zredukowanie wpływu efektów tego przedsięwzięcia na otoczenie. Aby to osiągnąć zrealizowano trzy, mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne, inwestycje: pompę ciepła, biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz system szarej wody.

Dzięki temu Goście mogą się dziś cieszyć urodą tego miejsca, wypoczywając i czerpiąc zdrowie z Natury, która w nienaruszonym stanie otacza Uroczysko Siedmiu Stawów.

 

Pompa ciepła

Pompa ciepła to rozwiązanie które wykorzystuje geotermalne właściwości gleb otaczających Uroczysko Siedmiu Stawów do ogrzewania wnętrz hotelu i użytkowanej wody. Wybrano to rozwiązanie, gdyż pompy ciepła zyskują aż do 80% energii grzewczej ze środowiska, osiągając jednocześnie sprawność 500% (5kWh energii cieplnej z 1kWh prądu). Woda użytkowa w tym systemie może zostać podgrzana do temperatury aż do 65˚C, co zapewnia pełen komfort użytkowania. Najistotniejszym jednak jest fakt, iż rozwiązanie oparte o pompę ciepła, dzięki funkcjonowaniu bez emisji szkodliwych substancji, gwarantuje znacznie zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, w tym zerową emisję CO²  w kompleksie hotelowym.

Oczyszczalnia

Celem zminimalizowania wpływu na środowisko w Uroczysku Siedmiu Stawów zdecydowano, by do utylizacji ścieków wybudować oczyszczalnię biologiczną. W oczyszczalni zastosowano technologię, która do prowadzenia procesów biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych wykorzystuje mikroorganizmy tworzące utwierdzoną biomasę. Jest to metoda zatopionych złóż biologicznych, które są przedmuchiwane sprężonym powietrzem i montowane na specjalnych rusztach w zbiornikach betonowych. Rozwiązanie to praktycznie niweluje ryzyko wypłukania z komory czynnego biologicznie osadu oraz gwarantuje kontrolę procesów zachodzących wewnątrz zbiorników. Ponadto charakteryzuje się małą ilością osadów wtórnych oraz małym zapotrzebowaniem terenu przy jednoczesnej dużej efektywności usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz pełnej nitryfikacji

System "szarej wody"

Statystycznie zużycie wody w 4* hotelu w Europie wynosi od 120 do 780 l na osobę/ dobę. Tymczasem tylko 0,3% zasobów wody na ziemi jest dla nas dostępne w postaci rzek i jezior. Obecnie 450 mln ludzi na ziemi cierpi na niedobór wody, a szacuje się że w 2025 problem ten dotknie 37% ludzi na ziemi.
Zestawiając powyższe fakty widać jakiej wagi nabiera troska o oszczędne korzystanie z wody. Szanując dostępne zasoby tego dobra w Uroczysku Siedmiu Stawów zainstalowany został system "szarej wody”. Jego działanie polega na magazynowaniu w podziemnej cysternie wody deszczowej, która po przefiltrowaniu, zasila wyodrębniony system służący do spłukiwania toalet. Woda użytkowana do spłukiwania toalet (przeciętnie około 7 litrów na każdą wizytę w toalecie) stanowi około 50% dziennego zapotrzebowania na wodę co powoduje że spłukiwanie toalet w naszym życiu codziennym jest jedną z najbardziej wodochłonnych operacji. Magazynowana w cysternach woda jest także wykorzystywana jako woda techniczna. Dzięki systemowi szarej wody unikamy używania zasobów wody pitnej do czynności które tego nie wymagają.

HERBARIUM

Zalet świeżych ziół z własnego ogrodu nie da się przecenić – stanowią śpiżarnię smaków i aromatów, a w okresie kwitnienia przyciągają dziesiątki kolorowych motyli. Są doskonałym dodatkiem do różnego rodzaju potraw, nadając im niepowtarzalny smak i aromat. W Uroczysku Siedmiu Stawów chętnie z nich korzystamy: najświeższe, ekologicznie uprawiane zioła trafiają z Herbarium wprost na talerze Gości.

WARZYWNIK

Smak warzyw z własnej uprawy na długo pozostaje w pamięci, a satysfakcja płynąca ze zbioru własnych plonów, rekompensuje trud włożony w pielęgnację. Od 2017 roku 65 ha gruntów ornych wokół Uroczyska Siedmiu Stawów zyskało status upraw ekologicznych: to oznacza, że warzywa i owoce trafiające na talerze Gości wyhodowane zostały bez użycia pestycydów, środków chwastobójczych i sztucznych nawozów. Najwyższej jakości i pełne witamin, m.in. fasola szparagowa, cukinia, jarmuż, buraki, ogórki czy dynia – to składniki wykwintnych dań, które serwowane są w hotelowaj restauracji. Serdecznie zapraszamy do degustacji.

Rezerwacje

Rezerwacje

Rezerwacji można dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer:
+48 88 55 44 100
lub za pomocą systemu rezerwacji online

Zarezerwuj już teraz

Pakiety pobytowe

Pakiety pobytowe

Gorącą zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnych pakietów pobytowych. Przygotowaliśmy specjalną ofertę która zadowoli zarówno osoby poszukujące relaksu jak i rodziny planujące wypoczynek.

Pakiety pobytowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MC DIAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Lotników 12,02-668 Warszawa, oddział w Goli Dzierżoniowskiej 21, 58-217 Niemcza Uroczysko Siedmiu Stawów". Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: adres e- mail iod@uroczysko7stawow.com.
2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym od 25.05.2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym a także w celach związanych z marketingiem produktów i usług Administratora.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu. 6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (wyraziłeś zgodę na przetarzanie w celu dpowiedzi na pytanie w formularzu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Administrator będzie korzystał z Twoich danych w celu informowania o swoich nowych ofertach handlowych)
7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi związane z marketngiem naszych produktów i usług.
8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celów udzielenia odpowiedzi na pytanie zwarte w formularzu nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Zrozumiałem

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji