Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Pozadí banneru

Pravidla herny

Příjezd
26 září ‘23
Odjezd
27 září ‘23

Hotelový řád Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Prodávajícím služeb a majitelem stránek www.uroczysko7stawow.pl je společnost: Uroczysko Siedmiu Stawów Sp. z o.o. Al. Lotników 12 02-668 Warszawa NIP: 5213880370 REGON: 384701191 Okresní soud pro hl. m. Varšava, XIII. hospodářské oddělení KRS č. 0000810542, Základní kapitál: 5.000 złotých Podmínky pro potvrzení rezervace nabídky pouze s ubytováním Potvrzením rezervace nabídky pouze s ubytováním v Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel&Spa by L'Occitane je zaplacení ekvivalentu první noci do 3 dnů od přijetí první rezervace, úhrada zbývajících nákladů na místě v hotelu. Platbu je možné provést: a) na recepci v hotovosti; b) kreditní kartou - v tomto případě poskytněte vyplněný formulář nebo poskytněte údaje z karty telefonicky za účelem nabití nebo pre-auto; c) převodem na V názvu převodu uveďte své jméno a příjmení a číslo rezervace. Má-li být zálohová faktura vystavena na jinou osobu nebo firmu než plátce, zašlete nám prosím údaje pro vystavení zálohové faktury. V případě neprovedení platby ve stanovené lhůtě se rezervace automaticky ruší. Podmínky pro potvrzení rezervace balíčku Potvrzením rezervace balíčku v Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel&Spa by L'Occitane je zaplacení 100 % hodnoty balíčku do 3 dnů od přijetí první rezervace, zbývající náklady se hradí na místě v hotelu. Platbu je možné provést: a) na recepci v hotovosti; b) kreditní kartou - v tomto případě prosím poskytněte vyplněný formulář nebo poskytněte údaje z karty telefonicky za účelem nabití nebo pre-auto. c) bankovním převodem d) elektronickým bankovním převodem Przelewy24 V záhlaví převodu uveďte své jméno a příjmení a číslo rezervace. Má-li být zálohová faktura vystavena na jinou osobu nebo firmu než plátce, zašlete nám prosím údaje pro vystavení zálohové faktury. V případě neprovedení platby ve stanovené lhůtě se rezervace automaticky ruší. Storno podmínky pro standardní hotelové a balíčkové pobyty V případě zrušení ubytovacích služeb, není-li v podmínkách nabídky nebo rezervačních podmínkách uvedeno jinak, si hotel vyhrazuje právo účtovat hostovi náhradu vzniklých nákladů a výdajů a ztrát souvisejících s nevyužitím hotelového pokoje v souladu s rezervací podle následujících pravidel: a) Zrušení rezervace ubytování - standardní hotelový pobyt: - do 7 dnů před plánovaným příjezdem - zrušení rezervace bez poplatku - méně než 7 dnů před plánovaným příjezdem - úhrada 100 % ceníkové ceny první noci b) Zrušení rezervace na pobytový balíček: - v případě zrušení rezervace v průběhu pobytu je hotelový host povinen uhradit plnou částku za pobyt v hotelu do data zrušení rezervace a 90 % ceny pobytu připadající na období po datu zrušení rezervace jako náhradu nákladů a výdajů vynaložených hotelem a ztrát spojených s nevyužitím hotelového pokoje v souladu s rezervací. b) do 14 dnů před plánovaným příjezdem - zrušení bez poplatku - zrušení méně než 14 dnů před plánovaným příjezdem - 100 % ceníkové ceny za celou dobu, na kterou se rezervace vztahuje. Podmínky pro rezervace v rámci speciálních a nevratných nabídek (NONREFUNDABLE) V případě rezervací a plateb v rámci speciálních a nevratných nabídek (Nonrefundable) není možné rezervaci zrušit ani změnit termín pobytu. Reklamace 1. Hosté mají právo podat stížnost v případě zjištění nedostatků v kvalitě poskytovaných služeb nebo v jakémkoli jiném ohledu. 2. Hotel je povinen poskytovat služby bez závad a jiných závad. 3. Stížnost může host podat: a) písemně na doručovací adresu hotelu uvedenou v § 1 odst. 1 písm. 2 Pravidel; b) v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu 4. Doporučujeme, aby host v popisu stížnosti uvedl následující údaje: informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu nedostatku nebo jiné závady a kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení stížnosti hotelem. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace. 5. Hotel odpoví na stížnost obdrženou od hosta a informuje hosta o způsobu vyřízení stížnosti, zejména písemně nebo e-mailem, pokud host za tímto účelem poskytl e-mailovou adresu. Hotel odpoví na stížnost hosta do 30 dnů od jejího obdržení, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno jinak.
mobile nav bg
Zobrazit na mapě
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více v Oznámení o ochraně osobních údajů.

ROZUMÍM