Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookie

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých uživateli v souvislosti s jejich využíváním služeb nabízených webem Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L'Occitane (dále jen: Web) Správcem osobních údajů obsažených na Webu je MC DIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niemcza 58-217, Gola Dzierżoniowska 21, zapsaná v registru podnikatelů pod číslem NIP: 5260203429 (dále jen: Správce). Správce v zájmu bezpečnosti svěřených osobních údajů postupuje na základě interních postupů a doporučení, v souladu s příslušnými právními akty v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 ze dne 20. června 2016 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména dbá na to, aby osobní údaje byly: zpracovávány v souladu se zákonem; shromažďovány pro stanovené, zákonné účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely; věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; uloženy ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného uživateli Webu a v případech, kdy ustanovení platných právních předpisů opravňují Správce ke zpracování osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživateli Webu, a to pouze za účelem: zodpovězení uživatelských dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře, přijímání rezervací pomocí online rezervačního systému, poskytování služeb poskytovaných Správcem dle čl. 6 zák. 1 písm. b) GDPR, marketing, včetně zasílání obchodních informací na e-mailovou adresu, pokud s tím Zákazník souhlasil, zaškrtnutím příslušného políčka v rezervačním procesu nebo odesláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací lze odvolat kliknutím na příslušný odkaz v doručené zprávě nebo zasláním takového oznámení na e-mailovou adresu Správce, realizace oprávněného zájmu Osobní Správce údajů ve zvláštních případech podle čl. 6 zák. 1 písm. f) GDPR, např. vymáhání pohledávek nebo video monitorování provozu v prostorách Zařízení. Příjemci osobních údajů mohou být úřady, instituce a subjekty oprávněné podle zákona, jakož i subjekty poskytující služby Správci údajů (např. právní, IT, marketingové, účetní služby a další subjekty podílející se na realizaci objednané služby. Správce může využívat automatizované rozhodování, včetně profilování, k marketingovým účelům a k úpravě nabídky. Údaje zpracovávané Správcem může nahlížet uživatel Webu, který je poskytl. Uživatel má rovněž právo tyto údaje kdykoli upravit, požádat o jejich odstranění a omezit nebo ukončit zpracování svých osobních údajů. Uživatel může také kdykoli požádat o odstranění svých osobních údajů z webových stránek. Právo na přenositelnost údajů se neuplatňuje, protože nebyl stanoven standard pro výměnu těchto údajů mezi hotelovými zařízeními. Uživatel webových stránek má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Abyste mohli uplatnit svá práva uvedená v bodě 8 výše, měl by uživatel Webových stránek kontaktovat Správce prostřednictvím stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla poskytnutého Webu, a to na následující adrese: recepcja@uroczysko7stawow.com Každý uživatel webu může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. . Správce vykonává funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem: dobrovolným zadáváním informací do formulářů, sběrem „cookies“. Při první návštěvě webových stránek Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L'Occitane je uživatel upozorněn na používání cookies. Setrváním na webu uživatel souhlasí s používáním cookies na webu. Žádná změna na straně uživatele v nastavení prohlížeče se nerovná souhlasu s používáním „cookies“. Instalace „cookies“ je nezbytná pro řádné poskytování služeb na Webových stránkách. Cookies obsahují informace nezbytné pro správné fungování webových stránek, zejména ty, které vyžadují autorizaci. Uživatel může kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče z hlediska nakládání a ukládání cookies. Následující typy „relačních cookies“ se používají jako součást Webové stránky – zůstávají v prohlížeči, dokud není vypnut nebo se neodhlásíte z webu, na kterém byly zveřejněny, trvalé – zůstávají ve webovém prohlížeči zařízení, dokud nebudou jsou smazány uživatelem nebo do předem stanovené doby uvedené v parametrech souboru cookie. Z hlediska funkčnosti jednotlivých souborů cookie je lze rozdělit na: konverzní soubory cookie, které pomáhají analyzovat výkonnost různých prodejních kanálů sledovací soubory cookie, které v kombinaci s konverzí pomáhají analyzovat výkonnost různých prodejních kanálů marketingové soubory cookie, které slouží k personalizaci obsahu reklam a jejich vhodnému zacílení marketingové soubory cookie, které slouží k personalizaci obsahu reklam a jejich vhodnému zacílení analytické nástroje, které pomáhají zlepšit uživatelskou zkušenost tím, že pochopí, jak uživatelé používají webové stránky základní soubory cookie, které jsou zásadní pro základní funkčnost webových stránek Soubory cookie, které používáme, nám umožňují rozvíjet naše webové stránky. Některé „cookies“ mohou být umístěny poskytovatelem webové stránky a online rezervačního systému pouze za účelem: zlepšení a podpory rezervačního procesu, analýzy a sběru statistických údajů o používání webové stránky a online rezervačního systému, za účelem jejich zlepšení Na webových stránkách se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky, které fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou žádným způsobem pod dohledem webových stránek. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které doporučujeme, abyste si je pozorně přečetli. Správce si vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů webových stránek, což může být způsobeno rozvojem internetových technologií, případnými změnami zákona v oblasti ochrany osobních údajů a rozvojem webových stránek. O případných změnách budeme uživatele viditelným a srozumitelným způsobem informovat.
Spravujte nastavení cookies
Spravovat nastavení soukromí
Cookies nezbytné pro fungování stránek

Cookies nezbytné pro fungování služeb dostupných na internetových stránkách, umožňující prohlížení nabídek, provádění rezervací, podporující zabezpečení, mj. ověřování uživatelů a detekci zneužití.

Analytické cookies

Cookies umožňující shromažďovat informace o způsobu, jak uživatelé internetové stránky používají, za účelem optimalizace jejich fungování a jejich přizpůsobení očekáváním uživatelů

Marketingové cookies

Cookies umožňující zobrazovat uživatelům marketingový obsah podle jejich preferencí a informovat je podle jejich zájmů o marketingových nabídkách týkajících se výrobků a služeb správce stránek a třetích subjektů.

Vaše předvolby dosud nebyly uloženy