Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Tło bannera

Bezpieczny Hotel

Przyjazd
19 maj ‘22
Wyjazd
20 maj ‘22

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

DOBRE PRAKTYKI W UROCZYSKU SIEDMIU STAWÓW

DRODZY GOŚCIE:

priorytetem w naszych działaniach są: zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo Gości. To kluczowe wartości, które przyświecały nam od początku działalności Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel. Dziś nabierają one jeszcze większego znaczenia, wobec sytuacji obecnego stanu epidemiologicznego, w kraju i za granicą. Dlatego też niezwłocznie zdecydowaliśmy się przygotować nasz personel do nowej sytuacji oraz wdrożyć liczne procedury bezpieczeństwa, w celu zapewniania maksymalnej ochrony Gości oraz wysokich standardów usług. Mamy nadzieję, że dzięki wdrożeniu Kodeksu Dobrych Praktyk spędzicie Państwo w Uroczysku wspaniały czas, który pozwoli na relaks i regenerację sił witalnych.

 

GOŚCIE:

1. Obowiązkowe wypełnienie oświadczenia dotyczącego pobytu Gościa, w Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel - do zapoznania się przed pobytem, a do wypełnienia podczas meldunku.

2. Mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym przy meldunku – personel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa (w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub innych objawów chorobowych) oraz powtórzyć procedurę w trakcie pobytu.

3. Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.

4. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych Hotelu.

5. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.

6. Płatności dokonywane przelewami bankowymi lub kartami płatniczymi.

 

POKOJE:

1.Wietrzenie oraz dezynfekowanie pokoi po wymeldowaniu Gości, a przed przybyciem kolejnych. Dezynfekcja pokoju z użyciem specjalistycznego sprzętu do mgławienia, z zastosowaniem fumigacja (tzw. suchej mgły) polegającej na rozproszeniu w pomieszczeniu środka biobójczego dezynfekującego powietrze oraz powierzchnie płaskie i stosowaniem parownic.  Dezynfekcja wszelkich powierzchni w pokoju: mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń, powierzchni płaskich oraz wszystkich urządzeń sanitarnych w łazienkach. 

2. W trakcie pobytu Gości pokoje sprzątane tylko na życzenie Gości lub po trzeciej dobie pobytu.

3.  Zakaz przebywania w Hotelu osób bez meldunku.

4. Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie wszystkich okien znajdujących się w pokoju, przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania lub przed sprzątaniem.

5. Serwis pokoju odbywa się w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach.

6. Serwis pokoju odbywa się w czasie nieobecności Gości w pokoju.

7. Na specjalne życzenie Gości serwis pokojowy może być wykonywany przez personel w jednorazowych kombinezonach ochronnych.

 

PRACOWNICY:

1. Systematyczne szkolenia personelu, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.

2. Bezwzględne przestrzeganie nowych standardów pracy w maseczkach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników.

3. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) każdemu pracownikowi przed przystąpieniem do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników.

5.Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

6. Pracownicy Uroczysko Siedmiu Stawów obecnie pracują w dwóch, zespołach, nie mających ze sobą bezpośredniego kontaktu.

7. W miarę możliwości, poszczególni pracownicy Hotelu wykonują pracę zdalnie. W przypadku pracy na terenie Hotelu, swoje obowiązki wykonują w osobnych pomieszczeniach lub z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

 

RECEPCJA:

1. Wysyłanie deklaracji zdrowotnych do Gości (przed planowanym przyjazdem) jako dokumentów niezbędnych do podpisania przez każdą osobę meldującą się w Hotelu.

 (formularz „Ankieta/oświadczenie związane z pobytem Gości w Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel podczas stanu zagrożenia epidemicznego”).

2. Mierzenie temperatury bezdotykowym termometrem podczas meldowania każdego Gościa w Hotelu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych odmowa przyjęcia do Hotelu.

3. Lada recepcyjna zabezpieczona przed bezpośrednim kontaktem szybą z pleksi.

4. Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek oraz rękawiczek ochronnych.

5. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników Recepcji – widocznych i łatwo dostępnych.

6. Systematyczna (oraz każdorazowo po obsłużeniu Gościa) dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej, terminala (preferowane bezgotówkowe formy płatności), kart magnetycznych (kluczy do pokoi), jak również innych artykułów i urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości. 

7. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym/przy Recepcji.

8. Ograniczenie liczby Gości obsługiwanych przy recepcji. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi (w kolejce, w przestrzeniach Recepcji i Hotelu). W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy Recepcji.

9. Informowanie Gości (podczas zameldowania i w trakcie pobytu) o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

10. Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między Gośćmi, a pracownikami Recepcji.

11. Przybory do pisania dla Gości podawane są zdezynfekowane.

 

POSIŁKI:

1. Gwarancja stosowania przepisów zgodnych z obecnymi normami sanitarnymi.

2. Ze względów bezpieczeństwa konieczna jest rezerwacja stolika.

3. Przy wejściu do Restauracji konieczna dezynfekcja rąk.

4. Stoliki w Restauracji rozstawione w sposób zapewniający odpowiedni dystans.

5. Stoliki dezynfekowane po każdym gościu.

6. Dania serwowane pod przykryciem.

8. Na życzenie serwowanie posiłków do pokoi po wcześniejszej rezerwacji – hotel nie pobiera opłaty za Room Serwis.

9. Na życzenie serwowanie posiłków na tarasach zewnętrznych po wcześniejszej rezerwacji.

10. Możliwe przygotowanie koszy piknikowych w celu zabrania ich przez Gości na tereny zielone przy Hotelu.

11. Obowiązek używania maseczki podczas przemieszczania się w przestrzeni restauracyjnej. Zdjęcie maseczki przez Gościa jest możliwe tylko po zajęciu stolika.

 

STREFA SPA:

1. Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek.

2. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości Hotelowych przed wejściem do strefy SPA.

3. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników SPA – widocznych i łatwo dostępnych.

4. Systematyczna (oraz każdorazowo po obsłużeniu Gościa) dezynfekcja powierzchni gabinetu masażu, sauny, lady jak innych urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości. 

5. Ograniczenie liczby Gości obsługiwanych w strefie SPA. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi. W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji SPA oraz strefie relaksu.

6.Ograniczenie liczby Gości korzystających z sauny do 50% ilości miejsc.  

7. Informowanie Gości (podczas umawiania wizyty w SPA) o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

8.Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między Gośćmi.

9. Wprowadzenie dodatkowych przerw między zabiegami (15 min.), w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu między Gośćmi SPA.

10. Obowiązek stosowania maseczek lub przyłbic przez Gości i Pracowników SPA.

 

STREFA BASENOWA:

1. Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek.

2. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk oraz stóp dla Gości Hotelowych przy wejściu do strefy basenowej.

3. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników Hotelu – widocznych i łatwo dostępnych.

4. Systematyczna (oraz każdorazowo raz na 2h) dezynfekcja powierzchni strefy basenowej jak innych urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości. 

5. Ograniczenie liczby Gości przebywających jednocześnie w strefie basenowej. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi. W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji SPA przy przejściu do strefy basenowej. 

6. Ograniczenie liczby Gości korzystających ze strefy basenowej do 50% maksymalnego obłożenia.

7. Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

8. Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między osobami postronnymi.

 

 

CZĘŚCI WSPÓLNE:

1. Specjalistyczna i regularna dezynfekcja części wspólnych przez odpowiedni sprzęt i stosowane środki.

2. Dezynfekcja wszelkich powierzchni oraz mebli, klamek, armatury, poręczy.

3. Szczególna dezynfekcja łazienek w częściach wspólnych.

4. Szczególna dezynfekcja wind.

5. Dostępne stacje ze środkami do dezynfekcji rąk.

6. Stosowana jest zasada tzw. czystych blatów – do minimum ograniczenie liczby produktów dostępnych dla Gości i wydawanych na życzenie. 

 

 

 

SPRZĘT SPORTOWY:

1. Na terenie Hotelu dostępny jest sprzęt sportowy, po uprzedniej rezerwacji w recepcji hotelowej:

rowery, badminton, tenis stołowy, kijki do Nordic Walking.

2. Po każdorazowym użyciu sprzęt jest dezynfekowany.

 

 

BAWIALNIA DLA DZIECI:

Przestrzeń bawialni jest udostępniona jedynie dzieciom pod nadzorem opiekuna.  Hotel nie odpowiada za opiekę nad dziećmi w Bawialni.

 

 

ŚCIEŻKI SPACEROWE, ROWEROWE ORAZ TERENY ZEWNĘTRZNE - DOSTĘPNE.

Uroczysko jest położone na wyjątkowym terenie, objętym ochroną przyrody Natura 2000, oddalonym od zgiełku miast, wśród pól i lasów. Tuż obok Hotelu znajduje się Park z wyznaczonymi pieszymi ścieżkami oraz ścieżki dla rowerzystów i biegaczy. Na terenie znajduje się ponad 1600 drzew, często są to rzadkie cenne gatunki o drzew o historycznym znaczeniu. W Parku znajdują się również stawy, od których pochodzi nazwa Uroczysko Siedmiu Stawów. Stanowią one swoistą oazę ciszy i spokoju oraz urokliwe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Do hotelu należy 16 ha terenu lasów i pól, wśród nich znajduje się Sad ze starymi odmianami drzew owocowych, ekologiczny ogród warzywny oraz herbarium, które stanowią źródło dostaw do Restauracji Uroczyska Siedmiu Stawów.

 

 

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij