Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Tło bannera

Bezpieczny Hotel

Przyjazd
16 sty ‘21
Wyjazd
17 sty ‘21

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

DOBRE PRAKTYKI W UROCZYSKU SIEDMIU STAWÓW

DRODZY GOŚCIE:

priorytetem w naszych działaniach są: zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo Gości. To kluczowe wartości, które przyświecały nam od początku działalności Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel. Dziś nabierają one jeszcze większego znaczenia, wobec sytuacji obecnego stanu epidemiologicznego, w kraju i za granicą. Dlatego też niezwłocznie zdecydowaliśmy się przygotować nasz Personel do nowej sytuacji oraz wdrożyć liczne procedury bezpieczeństwa, w celu zapewniania maksymalnej ochrony Gości oraz wysokich standardów usług. Mamy nadzieję, że dzięki wdrożeniu Kodeksu Dobrych Praktyk spędzicie Państwo w Uroczysku wspaniały czas, który pozwoli na relaks i regenerację sił witalnych.

 

GOŚCIE:

1. Obowiązkowe wypełnienie oświadczenia dotyczącego pobytu Gościa, w Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel - do zapoznania się przed pobytem, a do wypełnienia podczas meldunku.

2. Mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym przy meldunku – personel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa (w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub innych objawów chorobowych) oraz powtórzyć procedurę w trakcie pobytu.

3. Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.

4. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych hotelu.

5. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.

6. Płatności dokonywane przelewami bankowymi lub kartami płatniczymi.

 

POKOJE:

1.Wietrzenie oraz dezynfekowanie pokoi po wymeldowaniu Gości, a przed przybyciem kolejnych. Dezynfekcja pokoju z użyciem specjalistycznego sprzętu do mgławienia, z zastosowaniem fumigacja (tzw. suchej mgły) polegającej na rozproszeniu w pomieszczeniu środka biobójczego dezynfekującego powietrze oraz powierzchnie płaskie i stosowaniem parownic.  Dezynfekcja wszelkich powierzchni w pokoju: mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, czajników, mini barów i innych urządzeń, powierzchni płaskich oraz wszystkich urządzeń sanitarnych w łazienkach. Po wykonanym sprzątaniu dezynfekcja pokoju i oznaczanie specjalną naklejką gwarantującą jego bezpieczeństwo sanitarne.

2. W trakcie pobytu Gości pokoje sprzątane tylko na życzenie Gości lub po trzeciej dobie pobytu.

3.  Zakaz przebywania w Hotelu osób bez meldunku.

4. Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie wszystkich okien znajdujących się w pokoju, przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania lub przed sprzątaniem.

5. Serwis pokoju odbywa się w maseczkach oraz jednorazowych rękawiczkach.

6. Serwis pokoju odbywa się w czasie nieobecności Gości w pokoju.

7. Na specjalne życzenie Gości serwis pokojowy może być wykonywany przez personel w jednorazowych kombinezonach ochronnych.

 

PRACOWNICY:

1.Systematyczne szkolenia personelu, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.

2.Bezwzględne przestrzeganie nowych standardów pracy w maseczkach lub przyłbicach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni.

3.Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) każdemu pracownikowi przed przystąpieniem do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

4.Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników.

5.Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

6. Pracownicy Uroczysko Siedmiu Stawów obecnie pracują w dwóch, zespołach, nie mających ze sobą bezpośredniego kontaktu.

7. W miarę możliwości, poszczególni pracownicy Hotelu wykonują pracę zdalnie. W przypadku pracy na terenie Hotelu, swoje obowiązki wykonują w osobnych pomieszczeniach lub z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

 

RECEPCJA:

1. Wysyłanie deklaracji zdrowotnych do Gości (przed planowanym przyjazdem) jako dokumentów niezbędnych do podpisania przez każdą osobę meldującą się w Hotelu.

 (formularz „Ankieta/oświadczenie związane z pobytem Gości w Uroczysku Siedmiu Stawów Luxury Hotel podczas stanu zagrożenia epidemicznego”).

2.Mierzenie temperatury bezdotykowym termometrem podczas meldowania każdego Gościa w Hotelu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych odmowa przyjęcia do Hotelu.

3. Lada recepcyjna zabezpieczona przed bezpośrednim kontaktem szybą z pleksi.

4. Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek ochronnych.

5. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników Recepcji – widocznych i łatwo dostępnych.

6. Systematyczna (oraz każdorazowo po obsłużeniu Gościa) dezynfekcja powierzchni lady recepcyjnej, terminala (preferowane bezgotówkowe formy płatności), kart magnetycznych (kluczy do pokoi), jak również   innych artykułów i urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości. 

7. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym/przy recepcji.

8. Ograniczenie liczby Gości obsługiwanych przy recepcji. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi (w kolejce, w przestrzeniach Recepcji i Hotelu). W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji.

9. Informowanie Gości (podczas zameldowania i w trakcie pobytu) o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

10. Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między Gośćmi, a pracownikami Recepcji.

11. Przybory do pisania dla Gości podawane są zdezynfekowane.

 

POSIŁKI:

1. Gwarancja stosowania przepisów zgodnych z obecnymi normami sanitarnymi.

2. Ze względów bezpieczeństwa konieczna rezerwacja stolika.

3. Przy wejściu do restauracji konieczna dezynfekcja rąk.

4. Stoliki w restauracji rozstawione w sposób zapewniający odpowiedni dystans.

5. Stoliki dezynfekowane po każdym gościu.

6. Dania serwowane pod przykryciem.

8. Na życzenie serwowanie posiłków do pokoi po wcześniejszej rezerwacji – hotel nie pobiera opłaty za Room Serwis.

9. Na życzenie serwowanie posiłków na tarasach zewnętrznych po wcześniejszej rezerwacji.

10. Możliwe przygotowanie koszy piknikowych w celu zabrania ich przez Gości na tereny zielone przy Hotelu.

11. Obowiązek używania maseczki podczas przemieszczania się w przestrzeni restauracyjnej, Zdjęcie maseczki przez Gościa jest możliwe tylko po zajęciu stolika.

 

STREFA SPA:

1. Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek/przyłbic ochronnych.

2. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości Hotelowych przed wejściem do strefy SPA.

3. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników SPA – widocznych i łatwo dostępnych.

4. Systematyczna (oraz każdorazowo po obsłużeniu Gościa) dezynfekcja powierzchni gabinetu masażu, sauny, lady jak innych urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości. 

5. Ograniczenie liczby Gości obsługiwanych w strefie SPA. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi. W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji SPA oraz strefie relaksu.

6.Ograniczenie liczby Gości korzystających z sauny do 50% ilości miejsc.  

7. Informowanie Gości (podczas umawiania wizyty w SPA) o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

8.Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między Gośćmi.

9. Wprowadzenie dodatkowych przerw między zabiegami (15 min.), w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu między Gośćmi SPA.

10. Obowiązek stosowania maseczek lub przyłbic przez Gości i Pracowników SPA.

11. Z sauny jednocześnie mogą korzystać maks. 2 osoby. Obowiązuje rezerwacja.

 

STREFA BASENOWA:

1. Stosowanie przez pracowników Recepcji maseczek/przyłbic ochronnych.

2. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk oraz stóp dla Gości Hotelowych przy wejściu do strefy basenowej.

3. Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i dezynfekcji elementów stanowiska pracy dla pracowników Hotelu – widocznych i łatwo dostępnych.

4. Systematyczna (oraz każdorazowo raz na 2h) dezynfekcja powierzchni strefy basenowej jak innych urządzeń wykorzystywanych podczas obsługi Gości. 

5. Ograniczenie liczby Gości przebywających jednocześnie w strefie basenowej. Zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy Gośćmi. W miarę możliwości, ograniczenie do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji SPA przy przejściu do strefy basenowej. 

6. Ograniczenie liczby Gości korzystających ze strefy basenowej do 50% maksymalnego obłożenia.

7. Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących w Hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

8. Zachowanie bezpiecznej odległości 2 m między osobami postronnymi.

9. W przestrzeni szatni ograniczenie ilości przebywających jednocześnie w szatni do 4 osób.

 

CZĘŚCI WSPÓLNE:

1. Specjalistyczna i regularna dezynfekcja części wspólnych przez odpowiedni sprzęt i stosowane środki.

2. Dezynfekcja wszelkich powierzchni oraz mebli, klamek, armatury, poręczy.

3. Szczególna dezynfekcja łazienek w częściach wspólnych.

4. Szczególna dezynfekcja wind.

5. Dostępne stacje ze środkami do dezynfekcji rąk.

6. Stosowana jest zasada tzw. czystych blatów – do minimum ograniczenie liczby produktów dostępnych dla Gości i wydawanych na życzenie. 

 

SPRZĘT SPORTOWY:

1. Na terenie Hotelu dostępny jest sprzęt sportowy, po uprzedniej rezerwacji w recepcji hotelowej:

rowery, badminton, tenis stołowy, kijki do Nordic Walking.

2. Po każdorazowym użyciu sprzęt jest dezynfekowany.

 

BAWIALNIA DLA DZIECI:

  1. Przestrzeń bawialni jest udostępniona jedynie dzieciom pod nadzorem opiekuna. Od 17.10.2020 Hotel nie odpowiada za opiekę nad dziećmi w Bawialni.

 

ŚCIEŻKI SPACEROWE, ROWEROWE ORAZ TERENY ZEWNĘTRZNE - DOSTĘPNE.

Uroczysko jest położone na wyjątkowym terenie, objętym ochroną przyrody Natura 2000, oddalonym od zgiełku miast, wśród pól i lasów. Tuż obok Hotelu znajduje się Park z wyznaczonymi pieszymi ścieżkami oraz ścieżki dla rowerzystów i biegaczy. Na terenie znajduje się ponad 1600 drzew, często są to rzadkie cenne gatunki o drzew o historycznym znaczeniu. W Parku znajdują się również stawy, od których pochodzi nazwa Uroczysko Siedmiu Stawów. Stanowią one swoistą oazę ciszy i spokoju oraz urokliwe miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Do hotelu należy 16 ha terenu lasów i pól, wśród nich znajduje się Sad ze starymi odmianami drzew owocowych, ekologiczny ogród warzywny oraz herbarium, które stanowią źródło dostaw do Restauracji Uroczyska Siedmiu Stawów.

Hotel jest blisko natury – nie tylko ze względu na szereg ekologicznych rozwiązań stosowanych na co dzień, ale także ze względu na otoczenie – przyrodę, która

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij