Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Pozadí banneru

Kontakt pro nabídku

Příjezd
26 září ‘23
Odjezd
27 září ‘23

Hotelový řád Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel

Na základě Sbírky zákonů z roku 2006 č. 22 bod 169, aby byl zajištěn pořádek a bezpečnost hostů hotelu a jejich majetku - se nařizuje: Tato nařízení jsou vydána za účelem zajištění pořádku a bezpečnosti hostů Uroczyska Siedmiu Stawów Luxury Hotel a jejich majetku. Řád také určuje pravidla pro užívání ubytovacích prostor hotelu. Tento řád je závazný pro všechny osoby ubytované ve výše uvedeném Hotelu. Pokoj v hotelu se pronajímá na dny. Hotelový den začíná v 14:00, končí v 12:00 následujícího dne. Při pronájmu hotelového pokoje musí hotelový host uvést dobu svého pobytu, a pokud tak neučiní, má se za to, že si pokoj pronajal na jednu noc. Přání prodloužit pobyt nad dobu uvedenou v den příjezdu nahlásí hotelový host na recepci do 10.00 v den, kdy uplyne doba pronájmu pokoje, která však Hotel nezavazuje. V případě nedostatku míst nemusí hotel uvažovat o prodloužení pronájmu pokoje. Hotel může odmítnout přijetí hotelového hosta, který při předchozím pobytu hrubě porušil předpisy. Hotelový host nemá právo převést pokoj, který uvolní, na jiné osoby, a to ani v případě, že neuplynula doba, za kterou zaplatil poplatek za pobyt. Osoby, které nejsou ubytovány v hotelu, nemohou zůstat v hotelovém pokoji od dd 22:00 do 7:00 následujícího dne. V hotelu je nutné zachovávat ticho dd 22:00 do 7:00 následujícího dne. Hosté, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo ruší klid ostatních nebudou přijati (čl. 51). Hotel poskytuje služby v souladu se svou kategorií a standardem. V případě výhrad ke kvalitě poskytovaných služeb je hotelový host požádán, aby je nahlásil na recepci, která hotelu umožní okamžitou reakci. Hotel je povinen zajistit: Bezpečný pobyt, včetně zabezpečení důvěrnosti informací o hostovi, profesionální a zdvořilé služby ve všech službách poskytovaných v hotelu, úklid pokoje a provedení nezbytných oprav zařízení v nepřítomnosti hosta a v přítomnosti hosta pouze tehdy, pokud o to host projeví zájem, technicky účinné služby. V případě závad, které nelze odstranit, hotel vynaloží veškeré úsilí k výměně pokoje či jinému zmírnění nepříjemností. Hotel je povinen poskytnout hostovi bezplatně následující služby: depozitní služby - trezory na pokoji, buzení ve stanovenou dobu, úschova zavazadel (hotel může odmítnout žádost o úschovu zavazadel v jiném termínu než v den pobytu hosta a věcí, které nemají povahu osobních zavazadel). Odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí vnesených osobami využívajícími hotelových služeb se řídí ustanovením čl. 846-849 občanského zákoníku. Odpovědnost hotelu za ztrátu nebo poškození cenností, peněz, cenných papírů a předmětů vědecké nebo umělecké hodnoty je výrazně omezena. Při každém odchodu z hotelu by měl host zkontrolovat, zda jsou dveře zavřené. Vzhledem k požadavkům požární ochrany nejsou v hotelových pokojích povoleny elektricky napájené spotřebiče, např. topná tělesa, radiátory. Pravidlo se nevztahuje na nabíječky, notebooky, konzole a žehličky na pokoji.V případě zpozorování požáru, pokud možno, upozorněte na ohrožení hotelový personál a vydejte se k východu ve směru evakuace. Odpovědnost za evakuaci budovy až do příjezdu jednotek hasičů spočívá na personálu hotelu. Hotelový host je finančně odpovědný za jakékoli poškození nebo zničení hotelového zařízení a technických zařízení, způsobené úmyslně či neúmyslně jeho vinou nebo vinou návštěvníků. (čl. 415 o. z.). Hotel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu auta nebo jiného vozidla hosta. Hotelový host bere na vědomí, že parkoviště umístěné v areálu hotelu je placené (20 PLN/den), nehlídané a částečně monitorované. Předměty zanechané hostem budou zaslány zpět na uvedenou adresu. Pokud se tak nestane, budou předměty uloženy po dobu tří měsíců. Pobyt zvířat v hotelu je možný pouze ve vyhrazených místnostech a podle zvláštních předpisů. Všechny pokoje jsou přísně nekuřácké. Za kouření na pokojích se platí poplatek 1 500 PLN za den. Je zakázáno brát si do SPA hotelové ručníky z pokojů, s výjimkou ručníků k tomu určených. Hoteloví hosté využívají hotelový bazén na vlastní nebezpečí. Pobyt v bazénové části mimo jeho otevírací dobu bude mít za následek pokutu 2 000 PLN za každou hodinu. Hotel nesouhlasí s dalšími atrakcemi, jako je vypouštění lampionů, ohňostroj, ohňová show, světelný tanec (tanec všech hostů po setmění se zapálenými svíčkami). Za porušení zákazu se platí poplatek 5 000 PLN. Při check-inu hotel poskytuje záruku ve výši 150 PLN za služby a produkty využité během pobytu. Zaměstnanec hotelu může osobu, která nedodržuje Pravidla, z hotelu vykázat. V takové situaci se nevrací žádný nevyužitý a zaplacený pobyt. Vedení hotelu
mobile nav bg
Zobrazit na mapě
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více v Oznámení o ochraně osobních údajů.

ROZUMÍM