Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów  & Spa by L’Occitane,  Niemcza
Pozadí banneru

Pravidla bazénu

Příjezd
26 září ‘23
Odjezd
27 září ‘23

Pravidla herny hotelu Uroczysko Siedmi Stawów

Vstup do herny se rovná souhlasu s těmito pravidly a předpisy. Subjekt odpovědný za chod zařízení nezajišťuje péči a dohled nad dětmi pobývajícími v herně. Herna je otevřena denně od 10:00 do 18:00. Vstup do herny pro hosty UROCZYSKO SIEMIU STAWÓW LUXURY HOTEL & SPA by L'Ocittane je zdarma. Zákonný zástupce dítěte, které využívá hernu, je povinen seznámit se s pravidly a provozním řádem a sdělit dítěti bezpečnostní pravidla. Herna je určena pro děti do 12 let. Děti do 3 let mohou hernu používat pouze pod dohledem dospělého opatrovníka. Opatrovníci, kteří nechávají dítě samotné v herně, tak činí na vlastní nebezpečí. V takové situaci jsou povinni o takovém záměru informovat obsluhu herny a vyplnit příslušný formulář. Zpřístupnění herny dětem a/nebo používání organizovaných her se nerovná převzetí péče o dítě pobývající na hřišti. Rodiče, kteří opouštějí své dítě na delší dobu, jsou povinni zajistit dítěti jídlo a pití. V opačném případě nesou případné náklady na stravování dítěte v souladu s aktuálním dětským menu Uroczyska 7 Stawów Luxury Hotel & Spa by L'Occitane Restaurant. V zájmu zdraví všech hostů herny nebudou osoby s příznaky nachlazení nebo jiného onemocnění do herny vpuštěny nebo budou požádány, aby ji opustily. Povinností opatrovníků je informovat personál o onemocněních a postiženích dítěte, jako je astma, epilepsie, poruchy sluchu atd. Zařízení, hračky a vybavení v herně lze používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Hotel nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním zařízení v herně. Hotel nenese odpovědnost za ztracené nebo zanechané věci v herně. Veškeré věci nalezené na hřišti je nutné odevzdat obsluze, která je v souladu se zákonem zlikviduje. Do herny je zakázáno nosit vlastní hračky nebo jiné "rekvizity", které by mohly ohrozit zdraví hrajících si dětí nebo vybavení herny. Z herny je zakázáno vynášet prvky zařízení, spotřebičů a hraček. Personál herny může odmítnout přijmout dítě nebo zkrátit jeho pobyt, pokud svým chováním nebo oblečením ohrožuje ostatní účastníky hry. V prostoru herny je přísně zakázáno kouření, cigarety, konzumace alkoholu, zvířat, jakož i jídlo a pití na dětském hřišti. Děti i dospělí v herně jsou povinni dodržovat provozní řád a řídit se pokyny personálu v souvislosti s platným provozním řádem. V případě jakýchkoliv náhodných událostí souvisejících s poškozením zdraví dítěte je třeba neprodleně informovat personál herny. Dezinfekční prostředky na ruce byly umístěny ve vstupním prostoru do herny, pokaždé, když je účastník povinen si dezinfikovat ruce. Herna včetně všech předmětů a vybavení je důkladně vyčištěna dezinfekčními prostředky a minimálně 2x denně větrána; jednou před zahájením, podruhé v povinné technické přestávce od 13:00 do 13:30. Před vstupem do herny je nařízeno vyzutí a výměna ponožek za čisté, nepoužité přizpůsobené bezpečnostním požadavkům konkrétní herny a opatrovníci jsou povinni nazout návleky na boty. Povinné zakrývání nosu a úst zaměstnanci a opatrovníky dětí. Dodržujte vzdálenost mezi lidmi alespoň 2 metry. Zákonní zástupci, rodiče nebo jiné osoby spřízněné zákonem nebo smlouvou s péčí o dítě odpovídají za škodu způsobenou dítětem třetím osobám nebo společnosti UROCZYSK ŚIEDMIU STAWÓW LUXURY HOTEL & Spa by L'Occitane, v souladu s platnými předpisy upravujícími např. odpovědnosti, zejména čl. 426 ve vztahu k Čl. 427 ustanovení občanského zákoníku. Subjekt odpovědný za provoz atrakce si vyhrazuje právo objekt monitorovat. Subjektem odpovědným za fungování herny je MC DIAM Sp z o. o Al. Lotników 12, 02-668 Varšava; UROCZYSKO SIEMIU STAWÓW LUXURY HOTEL & SPA by L'Ocittane
mobile nav bg
Zobrazit na mapě
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více v Oznámení o ochraně osobních údajů.

ROZUMÍM