Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L’Occitane, Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L’Occitane, Niemcza
Tło bannera

HAUSORDNUNG FÜR DAS SPIELZIMMER DES HOTELS SCHLOSS GUHLAU

Ankunft
06 cze ‘23
Abreise
07 cze ‘23

Regulamin sali zabaw hotelu Uroczysko Siedmiu Stawów

 1. Wejście na Salę Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie obiektu nie zapewnia opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w Sali Zabaw.
 3. Sala Zabaw jest czynna codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.
 4. Wstęp na Salę Zabaw dla Gości UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW LUXURY HOTEL & SPA by L’Ocittane jest bezpłatny.
 5. Opiekun dziecka korzystającego z Sali Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 6. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 12 lat. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą korzystać z Sali Zabaw tylko i wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 7. Opiekunowie pozostawiający dziecko samodzielnie w Sali Zabaw robią to na własną odpowiedzialność. W takiej sytuacji mają obowiązek poinformowania o takim zamiarze personel sali zabaw oraz wypełnienia odpowiedniego formularza.
 8. Udostępnienie Sali Zabaw dzieciom i/lub korzystanie z zorganizowanych zabaw, nie jest równoznaczne z przejęciem opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie Sali Zabaw.
 9. Rodzice, którzy zostawiają dziecko na dłużej są zobowiązani do zapewnienia dziecku jedzenia i picia. W innym przypadku ponoszą ewentualne koszty wyżywienia dziecka, zgodnie z aktualnym Menu dziecięcym Restauracji Uroczyska 7 Stawów Luxury Hotel & Spa by L’Occitane.
 10. W trosce o zdrowie wszystkich Gości Sali Zabaw, osoby z objawami przeziębienia lub innych chorób, nie będą wpuszczane na teren Sali Zabaw lub zostaną poproszone o jej opuszczenie. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.
 11. Z urządzeń, zabawek i sprzętu w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Hotel nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw.
 12. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Wszelkie znalezione na terenie Sali Zabaw przedmioty należy przekazać personelowi, który będzie nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.
 14. Do Sali Zabaw zabrania się wnoszenia własnych zabawek lub innych “rekwizytów” mogących narazić na uszkodzenie ciała bawiących się dzieci lub wyposażenia Sali Zabaw.
 15. Zabrania się wynoszenia z Sali Zabaw elementów wyposażenia, sprzętów oraz zabawek.
 16. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy.
 17. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia, papierosów, spożywania alkoholu, wprowadzania zwierząt oraz jedzenia i picia w strefie przeznaczonej do zabawy dla dzieci.
 18. Dzieci i dorośli przebywający w Sali Zabaw są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i wykonywania poleceń personelu związanych z obowiązującym Regulaminem.
 19. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Sali Zabaw.
 20. W strefie wejścia do Sali Zabaw zostały umieszczone środki do dezynfekcji rąk, każdorazowo wchodzący ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
 21. Sala Zabaw, tym wszystkie przedmioty i sprzęty, jest gruntownie czyszczona środkami do dezynfekcji i wietrzona minimum 2 razy dziennie; jeden raz przed otwarciem, drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej od 13:00 do 13:30.
 22. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.
 23. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci.
 24. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.
 25. Opiekunowie prawni, rodzice lub inne osoby związane z mocy ustawy lub umowy do opieki nad dzieckiem ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko osobom trzecim lub UROCZYSKU SIEDMIU STAWÓW LUXURY HOTEL & Spa by L’ Occitane, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiącymi o tej odpowiedzialności, w szczególności art. 426 w zw. Z art. 427 przepisami kodeksu cywilnego.
 26. Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie atrakcji zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
 27. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Sali Zabaw jest MC DIAM Sp z o.o. Al. Lotników 12, 02-668 Warszawa; UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW LUXURY HOTEL & SPA by L’Ocittane
mobile nav bg
Zobacz na mapie
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen