Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L’Occitane, Niemcza
Uroczysko Siedmiu Stawów & Spa by L’Occitane, Niemcza
Tło bannera

HAUSORDNUNG FÜR DAS SCHWIMMBAD IM HOTEL SCHLOSS GUHLAU

Ankunft
06 cze ‘23
Abreise
07 cze ‘23

Regulamin korzystania z basenu w Uroczysku Siedmiu Stawów

 1. Przed wejściem do strefy basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. W czasie pobytu w strefie basenowej Goście zobowiązani są stosować się do zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
 3. Goście korzystają z basenu i atrakcji basenowych na własną odpowiedzialność.
 4. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej dzieciom oraz młodzieży do lat 15 bez opieki osoby dorosłej.
 5. Ręczniki basenowe Gości Hotelowych znajdują się w pokojach.
 6. Wejście do strefy basenowej możliwe jest wyłącznie w czystym obuwiu (klapki, japonki).
 7. Korzystanie z basenu możliwe jest jedynie w stroju kąpielowym.
 8. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 9. Prosimy o nie wnoszenie na teren basenu urządzeń mogących ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, tablety, zegarki itp.) oraz elementów o ostrych krawędziach mogących stanowić zagrożenie dla siebie oraz osób trzecich (biżuteria). Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów w pokoju lub w recepcji. Za rzeczy zaginione obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Przed wejściem do basenu należy bezwzględnie skorzystać z prysznica.
 11. Z prysznica należy również każdorazowo korzystać po wyjściu z toalety jak również po wyjściu z sauny suchej, łaźni parowej oraz po odbytych wcześniej zabiegach SPA.
 12. Na terenie basenu zabrania się:
  1. biegania oraz skakania do wody,
  2. wnoszenia przedmiotów szklanych
  3. zakłócania spokoju innych osób
 13. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. Uroczysko 7 Stawów nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
 14. Ze strefy basenowej nie wolno korzystać osobom, które:
  1. są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych
  3. posiadają choroby układu wydalania
  4. cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
  5. epilepsję
  6. chorują na choroby zakaźne
  7. posiadają nie zagojone rany lub choroby skóry
 15. W trosce o zapewnienie czystości wody, zasad higieny i bezpieczeństwa, a co za tym idzie dbając o komfort Gości korzystających z kąpieli w naszym basenie, zainstalowany został monitoring wizyjny z trwałym i ciągłym zapisem obrazu. Materiał filmowy może być użyty jako dowód rzeczowy. Uroczysko 7 Stawów oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający godności i dóbr osobistych Gości.
 16. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen (potrzeby fizjologiczne itp.), uszkodziła sprzęt lub urządzenia będzie obciążona kosztami szkody. W przypadku dzieci odpowiedzialność poniesie opiekun prawny dziecka
 17. Goście przebywający na terenie basenu proszeni są o podporządkowanie się poleceniom obsługi obiektu. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu lub do poleceń obsługi obiektu może skutkować wyproszeniem z basenu.
 18. Zakaz palenia tytoniu na terenie strefy basenowej oraz siłowni
mobile nav bg
Zobacz na mapie
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen