Natura

U stóp wzniesienia Zamku rozciąga się park, malowniczo porośnięty bujną roślinnością

Na powierzchni trzynastu hektarów rośnie ponad 1600 drzew w pięćdziesięciu gatunkach z całego świata. Przez park przepływa potok dostarczający wody do stawów (poddawanych teraz oczyszczaniu), skąpanych w zieleni starych drzew. Można tu znaleźć niespotykane bogactwo różnorodnej roślinności, której szczególnym elementem jest aleja bukowa prowadząca od zamku przez park aż do Uroczyska Siedmiu Stawów. W najbliższym otoczeniu zamku znajdują się przepiękne lipy, klony i jesiony. W dolinie potoku rosną rozłożyste kasztanowce i wierzby.

Na terenie parku zachowały się fragmenty kolistych, kamiennych ławek, które niegdyś otaczały stojące tam dęby. Starodrzew nadaje temu miejscu szczególną atmosferę. Uroczysko Siedmiu Stawów oczarowani oczarowuje architekturą, atmosferą i przyrodą. Wyjątkowa lokalizacja zamku, na szczycie wzgórza, pozwala podziwiać okolicę.

Liczne wzniesienia otaczające Kotlinę Dzierżoniowską kryją wiele atrakcji: szlaki spacerowe, dawne kamieniołomy i wieże widokowe. W takiej scenerii szczególnie urzeka historyczna atmosfera miejsca. Zachwyca zróżnicowana rzeźba terenu – od nizinnej, przez wyżynną, aż do górskiej. Warto podkreślić, że żyją tu niezwykle rzadkie muflony. W maju i czerwcu w wojsławickim arboretum kwitną różaneczniki i azalie.


Szczególnie piękny jest też widok jednego z najstarszych miast w Polsce, przepięknie położonej na wzniesie Niemczy. W latach 90-tych został tu utworzony Park Krajobrazowy Gór Sowich. Jest to wymarzone miejsce dla amatorów aktywnego wypoczynku. W okolicy znajdują się liczne ścieżki rowerowe, trasy nordic walking, a także stadniny koni, stawy wędkarskie i wyciągi narciarskie. Liczne zabytki, malownicze wzgórza i pięknie zachowane lasy sprawiają, że jest to region wart poznania. Można tu doskonale wypocząć i cieszyć się bliskością natury.

Renesansowy Zamek

Renesansowy zamek

Zamek w Goli Dzierżoniowskiej, jako jedna z najstarszych i największych renesansowych budowli zamkowych w Polsce, jest ważnym zabytkiem na skalę kraju.

Historia zamku

EKO

EKO

Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel pomyślany został jako ekskluzywne, a jednocześnie ekologiczne miejsce wypoczynku i regeneracji sił dla wymagających Gości.

EKO

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MC DIAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Lotników 12,02-668 Warszawa, oddział w Goli Dzierżoniowskiej 21, 58-217 Niemcza Uroczysko Siedmiu Stawów". Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: adres e- mail iod@uroczysko7stawow.com.
2. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym od 25.05.2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku celach tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym a także w celach związanych z marketingiem produktów i usług Administratora.
5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu. 6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (wyraziłeś zgodę na przetarzanie w celu dpowiedzi na pytanie w formularzu), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Administrator będzie korzystał z Twoich danych w celu informowania o swoich nowych ofertach handlowych)
7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi związane z marketngiem naszych produktów i usług.
8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celów udzielenia odpowiedzi na pytanie zwarte w formularzu nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

Zrozumiałem

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji